Volte č. 1

V komunálních volbách jsme dostali číslo 1.

Volte 1. Volte Občany pro Hošťálkovice!

 

Přípravu voleb jsme nenechali na poslední chvíli a pečlivě jsme vybírali kandidáty do zastupitelstva našeho městského obvodu. Svědectvím budiž nižší věkový průměr 37 let, více jak polovina žen na kandidátce a téměř všichni vysokoškolsky vzdělaní kandidáti.

V porovnání s ostatními konkurenčními stranami kandidujících v Hošťálkovicích máme jedni z nejvíce kandidátů s vysokoškolským vzděláním a nejmladší kandidátku, kde však máme vhodně skloubené mládí se zkušenostmi. Nuže, posuďte sami! ;-)