Adam Kratochvíl

Adam Kratochvíl je absolvent hlučínského gymnázia, studuje Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity. Při studiu založil spolek Ekvilibro z. s., kterému je předsedou, ten se zabývá prevencí sociálně-patologických jevů spojených s inkluzí.

Od malička žije v Hošťálkovicích a jsou pro něho srdcovou záležitostí. Aktivně se zapojuje do dění v Hošťálkovicích jako šéfredaktor místního zpravodaje. Vnímá za důležité podporovat činnost obecních složek a zlepšovat a udržovat komunikaci mezi městským úřadem a obyvateli obce.

"Svoboda znamená odpovědnost. To je důvod, proč se ji většina lidí bojí."

George Bernard Shaw